اوقات شرعی
 • چهارشنبه،07 مهر 1400
 • ورود
 
     
   • داستان توبه کنندگان
    داستان توبه کنندگان

    در کتاب مثل آباد جلد 4 نوشته بود:
    شبی دزدی به خانه جُنَیْدِ بغدادی که یکی از عرفای زمانش بود رفت. هرچه گشت چیزی نیافت جز یک پیراهن، آن را برداشت و رفت. روز بعد شیخ در بازار می گذشت پیراهن خود را دید که به دست همان دزد است که دارد می فروشد. خریدار میگفت : ای مرد آشنایی می خواهم تا گواهی دهد که پیراهن مال خودت است . آنگاه خواهم خرید. جُنید پیش ‍ رفت و گفت : من گواهی میدهم که از آن اوست ، خریدار پیراهن را خرید و رفت .
    وقتی که دزد از ماجرا آگاه شد بر کار خویش سخت پشیمان شد و توبه کرد شیخ هم او را راهنمائی کرد و از خوبان گردید.
    خداوندا ببین چشم پرآبم
    زتوشرمنده بی حدّ وحسابم
    بدرگاه توهستم چشم گریان
    بده از لطف و احسانت جوابم
    تو معبودیّ و من عبد گنه کار
    ولی گفتی که غفّار الذّنوبم
    سرا پا عیب و نقصم بارالها
    تو فرمودی که ستّارالعیوبم
    الهی گشته ام زار و پریشان
    نظر بنما بر این قلب کبابم
    ببخشا از کرم جرم و گناهم
    نشانم ده ره خیر و ثوابم
    خداوندا رحیمی و کریمی
    من از شرمندگی در سوز وتابم
    منبع: قصص التوابین؛داستان توبه کنندگان،علی میر خلف زاده

    تعداد بازدید :479
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: