اوقات شرعی
 • چهارشنبه،07 مهر 1400
 • ورود
 
     
   • امید به خدا
    امید به خدا

    داستان کوتاه: امید به خدا


    تنها نجات یافته کشتی، اکنون به ساحل این جزیره دور افتاده، افتاده بود.
    او هر روز را به امید کشتی نجات، ساحل را و افق را به تماشا می نشست.
    سرانجام خسته و نا امید ، از تخته پاره ها کلبه ای ساخت تا خود را از خطرات مصون بدارد و در آن بیاساید.
    اما هنگامی که در اولین شب آرامش در جستجوی غذا بود، از دور دید که کلبه اش در حال سوختن است و دودی از آن به آسمان می رود.
    بدترین اتفاق ممکن افتاده بود و همه چیز را از دست رفته میدید.
    از شدت خشم و اندوه در جا خشکش زد. فریاد زد :
    « خدایــــا! چطور راضی شدی با من چنین کاری بکنی؟؟؟ »
    صبح روز بعد با صدای بوق کشتی ای که به ساحل نزدیک می شد از خواب پرید.
    کشتی آمده بود تا نجاتش دهد. مرد خسته ، و حیران بود...
    نجات دهندگان می گفتند :
    " خدا خواست که ما دیشب آن آتـشی را که روشن کرده بودی بـبیـنیم " ...

    نتیجه اخلاقی: خداوند مهربان بیشتر از آن چیزی که فمر می کنیم به فکر نجات ماست . او کسی است که می گوید با من باش تا با همه خدایی ام  درکنار تو باشم.

    منبع: برگرفته از کیمیای سعادت -امام محمد غزالی
     

    تعداد بازدید :312
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: