اوقات شرعی
 
     
   • طبقه‌بندی

   • جرایم سایبری: راهنمایی برای کشورهای در حال توسعه - مارکو گرکی
    جرایم سایبری: راهنمایی برای کشورهای در حال توسعه - مارکو گرکی
    جرایم سایبری: راهنمایی برای کشورهای در حال توسعه

    نویسنده :مارکو گرکی
    انتشارات :Book Cyber Crime new
    مترجم :مرتضی اکبری
    زبان :فارسی
    چکیده
    اینترنت یکی از فضاهای توسعه خدمات فنی عمومی می باشد که به سرعت در حال رشد در همه جا وجود دارد و روند دیجیتال (ICT) است. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازی در حال رشد است. تقاضا برای اتصال به رایانه و اینترنت منجر به ورود فناوری رایانه به محصولاتی شده است که به طور معمول بدون آن تاکنون کار کرده اند مثل ماشین ها و ساختما ن ها تامین برق، خدمات حمل و نقل، خدمات نظامی و سازمان های مختلف، در حقیقت همه خدمات مدرن به استفاده از ict وابسته میباشند.
    پیوست
    تعداد بازدید :738