اوقات شرعی
 
     
   • طبقه‌بندی

   • کتاب راهنمای کارگاه علمی - کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی -
    کتاب راهنمای کارگاه علمی - کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی -
    کتاب راهنمای کارگاه علمی - کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

    چکیده
    گستردگی تدابیر مربوط به پیشگیری از وقوع جرم و آسیب­ های اجتماعی و نیز متولیان متعددی که در این خصوص وجود دارند، از یک سو نیاز به مدیریت جامع و هدفمند در این حوزه را نشان می­ دهد و از سوی دیگر مشارکت فعال تمام قوای کشور را می­ طلبد. در این راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یک برنامه ملی، با مشارکت تمام مسئولین ذیربط، با هدف آموزش و تمرین کار دسته‌جمعی برای پیشگیری، اقدام به برگزاری کارگاه علمی - کاربردی مدیریت پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی نمود. کتاب حاضر راهنمای اجرای این کارگاه‌ها است که مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی را طی یک الگوی بومی (اسلامی - ایرانی) در پنج گام به‌هم‌پیوسته ارائه می‌دهد. در این الگوی پنج مرحله ­ای، ابتدا جرائم و آسیب­ های اجتماعی شناسایی و اولویت­ بندی شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل و ماهیت­ شناسی قرار می­ گیرند. در ادامه نیز راهکارهای پیشگیرانه تعیین شده و سپس اجرا می­ شوند و در نهایت نیز مورد نظارت، کنترل و ارزشیابی قرار می­ گیرند.
    پیوست
    تعداد بازدید :592