اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   • سنخ‌شناسی دینداری در ایران

    سنخ‌شناسی دینداری در ایران

    سید مهدی اعتمادی فرد
    ارائه شده درهمایش علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم مشهد1388
    کلمات کلیدی : انحرافات اجتماعی، تفاوت‌های نسلی، جرم زدایی، خانواده ایرانی، دین، ذهنیت نسلی، معناگرایی، مناسک گرایی
    دین، از جمله مهم‌ترین نهادهای اجتماعی است که با ارائه الگوهای هنجارین، به کاهش و کنترل ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد. اگر چه این امر از جمله مقبولات عامه در میان جامعه‌شناسان ...

    دین، از جمله مهم‌ترین نهادهای اجتماعی است که با ارائه الگوهای هنجارین، به کاهش و کنترل ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد. اگر چه این امر از جمله مقبولات عامه در میان جامعه‌شناسان است، اما تفاسیر مختلفی می‌توان از این تأثیرگذاری داشت. کمتر جامعه‌شناسان در ایران منکر نقش تأثیرگذار و معنادار دین در کاهش انحرافات است، اما مهم شیوه تبیین و فهم این مساله است. در مقاله حاضر با سنخ‌شناسی انواع دینداری در ایران، به دنبال ارائه تبیینی جامعه‌شناختی از کیفیت ارتباط میان سنخ‌های مذکور و انحرافات اجتماعی هستیم. با توجه به تغییرات فرهنگی که در عرصه نسلی، خصوصاً درساحت ذهنیت نسل‌ها در ایران ایجاد شده، می‌توان به دو سنخ عمده دینداری ایرانیان با توجه به این متغیر اشاره کرد: دینداری مناسک‌گرایانه و معناگرایانه. به نظر می‌رسد، در تحلیل وقایع اجتماعی در ایران، اگر توجه به سنخ دوم، که در نسل‌های متأخیر رو به افزایش است نشود، مواردی را جرم قملداد می کنیم که ذاتاً می‌تواند تفاسیر دیگری نیز بپذیرد. در ذهنیت نسل‌های متأخر ایرانی، ارزش‌های فرامادی از تسلط بیشتری نسبت به وجوه مناسکی برخوردار است و به این معنا اگر چه انواع مواجهه‌های ایرانیان با دین از این جهت در نسل های متفاوت، متنوع شده است، اما هنوز دین به عنوان عاملی است که در کاهش و کترل جرایم مؤثر است. چنین سنخ‌شناسی، سیاستگذاران حوزه جرایم و انحرافات را یاری خواهد کرد تا بتوانند به بازتفسیر و جرم زدایی از برخی عناوین و برچسب‌های مجرمانه در ایران بپردازند.

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر