اوقات شرعی
 • پنج شنبه،29 مهر 1400
 • ورود
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   • پیشگیری در نظریه های جرم شناسی و گستره محدودیتهای آن

    پیشگیری در نظریه های جرم شناسی و گستره محدودیتهای آن

    ارائه شده در
    کلمات کلیدی :پیشگیری،محدودیت،امکان،نظریه‌های جرم‌شناسی
    جامعه به‌طور کلی،به دو صورت پیشگیری و سرکوبی از خود در برابر بزهکاری واکنش نشان می‌دهد.هرچه پیشگیری از جرم،در معنای‌ جرم‌شناسی آن،یعنی خارج از نظام کیفری،مؤثرتر باشد،کمتر به ...

    جامعه به‌طور کلی،به دو صورت پیشگیری و سرکوبی از خود در برابر بزهکاری واکنش نشان می‌دهد.هرچه پیشگیری از جرم،در معنای‌ جرم‌شناسی آن،یعنی خارج از نظام کیفری،مؤثرتر باشد،کمتر به مجازات‌ احساس نیاز ایجاد می‌شود.اما به رغم این فایدهء روشن،امکان توسل به‌ پیشگیری در برخی از نظریه‌های جرم‌شناسی،مورد تردید قرار گرفته است.از سویی کارایی آن نیز در عمل با محدودیتهای مختلفی در حوزه‌های متعدد مواجه گردید:نوع جرایم،گونهء بزهکاران،شیوه‌های مورد استفاده در پیشگیری،هزینه‌های به کارگیری تدابیر پیشگرانهء مختلف و حقوق و آزادیهای فردی از جمله محدودیتهای محسوب می‌شود که در این مقاله، به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر