اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   • ریشه یابی علل وقوع نزاع های دسته جمعی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

    ریشه یابی علل وقوع نزاع های دسته جمعی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

    مرتضی مولوی
    ارائه شده درمعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی
    کلمات کلیدی :آنومی، ناکامی، نزاع دسته جمعی.
    وجود هنجارهای اجتماعی، ضامن بقای جامعه است. رفتارهایهای ناهنجار یا انحرافی مانند نزاعهای دسته جمعی، امنیت را در سطح جامعه با مشکل مواجه مینماید. رشد اقتصادی شتابزده و توسعه اقتصاد، تقسیم کار اجتماعی، ...

    وجود هنجارهای اجتماعی، ضامن بقای جامعه است. رفتارهایهای ناهنجار یا انحرافی مانند نزاعهای دسته جمعی، امنیت را در سطح جامعه با مشکل مواجه مینماید. رشد اقتصادی شتابزده و توسعه اقتصاد، تقسیم کار اجتماعی، هنجارهای جدیدی را در جامعه ایجاد میکند. البته این هنجارها همیشه متوازن نیست؛ بهویژه در زمان بروز بحرانهای اقتصادی. ریشه بروز نزاعهای جمعی را میتوان در همین بحرانهای ناشی از رشد شتابان اقتصادی و عدم توان حکومتها در حل این بحرانها دانست که خود را به شکل فقر، شکاف طبقاتی، حاشیه نشینی و تغییرسبک زندگی نمایان میسازد.

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر