اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   • ارزیابی برنامه عملی پیشگیری از جرم

    ارزیابی برنامه عملی پیشگیری از جرم

    ارائه شده در
    کلمات کلیدی :
    توفیق و کارآمدی هر برنامه ای مستلزم علم به ابعاد مختلف و مهمتر از آن شناخت و توجه به اصول و راهبردهای اجرایی و عملی آن با توجه به امکانات موجود است. اجرای موفّق برنامه های پیشگیری از جرم نیز از این ...

    توفیق و کارآمدی هر برنامه ای مستلزم علم به ابعاد مختلف و مهمتر از آن شناخت و توجه به اصول و راهبردهای اجرایی و عملی آن با توجه به امکانات موجود است. اجرای موفّق برنامه های پیشگیری از جرم نیز از این قاعده مستثنی نبوده وحصول نتایج مفید وچشمگیر بدون توجه به مراحل آن به عنوان اصول راهنما ، غیر ممکن خواهد بود. اولین مرحله در برنامه های پیشگیری از جرم، تحلیل بزهکاری به عنوان یک معضل است. در پرتو این تحلیل، تعیین آماج که غایت برنامه پیشگیری صیانت آن است، مرحله دوم برنامه پیشگیری از جرم محسوب می شود . تبیین مبانی نظری طرح پیشگیری، مرحله سوم و ترسیم توقعات طرح، مرحله چهارم برنامه پیشگیری را تشکیل می دهد. در مرحله پنجم، تدابیرپیشگیرانه باتوجه به ماهیت طرح، آماج و اهداف برنامه پیشگیری انتخاب می شود . تعیین مرجع ونهادی که اجرای برنامه پیشگیری را بر عهده بگیرد یکی دیگر از مراحل مهم عملیاتی کردن پیشگیری از جرم محسوب می شود . نهایتا بررسی نتایج حاصل از اجرای برنامه پیشگیری که مستلزم انتخاب مرجع بررسی کننده نیز می باشد، آخرین مرحله از مراحل برنامه موفّق پیشگیری از جرم خواهدبود

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر