اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   • نقش وسیله(آلت قتاله) در ارتکاب جرایم

    نقش وسیله(آلت قتاله) در ارتکاب جرایم

    ارائه شده در
    کلمات کلیدی :آلت قتاله،ارتکاب جرایم،عمل بالمباشره،مرگ
    در تشخیص قاتل اینکه آیا آلت قتاله است یا نه اهمست بسازایی دارد. متاسفانه قانونگذار ما آلت قتاله را توصیف و تعریف نکرده و تشخیص آن را برعهده دادگاه گذاشته است، و لی فقهای امامیه معترض این موضوع شده، ...

    در تشخیص قاتل اینکه آیا آلت قتاله است یا نه اهمست بسازایی دارد. متاسفانه قانونگذار ما آلت قتاله را توصیف و تعریف نکرده و تشخیص آن را برعهده دادگاه گذاشته است، و لی فقهای امامیه معترض این موضوع شده، اقسام مختلف آلت قتاله را تشریح و ملاکی برای تشخیص آن معین کرده اند.
    با توجه به سوابق فقهی موضوع و آرای متعددی که از طرف دیوان عالی کشور صادر شده است، می توان اصطلاح آلت را مترادف وسیله دانست بنابراین اعضای بدن مرتکب یا غیر او یا حیوانی که به وسیله مرتکب تحریک شده، ممکن است آلت قتاله باشد. اگر مرتکب با دست های خود گلوی طرف را بفشارد، آلت مستقیم و عمل بالمباشره است و اگر او را به آب اندازد و ماهی او را بخورد، غیر مستقیم و عمل بالتسبیب است.
     آلت قتاله به اعتبار ماهیت
    این نوع شامل کلیه آلات و ادوات و وسایلی می شود که معمولا برای قتل ساخته شده یا استعمال آنها عرفا کشنده است. مانند هر قسم اسلحه و حربه، اعم از گرم و سرد، و جنگی و غیر جنگی؛ تفنگ شکاری، سلاح کمری، چاقوی ضامن دار و یک تخته سنگ بزرگ از این نوع هستند.
    آلت قتاله به اعتبار حساسیت موضع
    اگر آلت از حیث نوع و ذات قتاله نباشد یا استعمال آن معمولا و غالبا کشنده نباشد، ولی ضربه به موضع حساس بدن اصابت کند و منتهی به مرگ مجنی علیه شود، می گویند آلت به اعتبار حساس بودن موضع، قتاله است؛ مثل اینکه قند شکن وسیله ای است برای شکستن قند حال اگر با این قبیل و سایل یا با مشت ولگد به سر و قلب کسی بزنند و او بمیرد، آلت به اعتبار حساس بودن موضع، قتاله محسوب می شود. برخی از دادگاه های جنایی و شعب دیوان عالی کشور در گذشته آلت را فقط در مواردی که عرفا قتاله شناخته می شد، کشنده و موجب عمدی محسوب شدن قتل می دانستند اما در سال 1336 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در این مورد صادر شد.
    طبق این رای، مقصود از کلمه آلت، وسیله ای است که مرتکب به کاربرده است و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از این که وسیله مزبور معمولا کشنده باشد یا آنکه از جهت حساس بودن موضع اصابت، به مرگ مجنی علیه منتهی شود.
    مصادیق این نوع از آلت عبارتد از: ایراد ضرب به وسیله بیل به سر کسی که منجر به شکستگی استخوان جمجه و خونریزی و مرگ طرف شود، ایراد ضرب به وسیله لگد به شکم مجنی علیه، ایراد جرح به وسیله قیچی در ناحیه قلب.
    راجع به چاقو باید اضافه شود که هر قسم چاقو عرفا قتاله محسوب نمی شود، مگر اینکه به منظور و کیفیت خاصی تعبیه شده باشد؛ مثل اینکه چاقوی بزرگ و ضامن دار باشد.
    دراین صورت خود چاقو عرفا قتاله است و اگر به ناحیه حساس بدن مانند فلب اصابت کند، از حیث حساس بودن موضوع نیز قتاله محسوب می شود. ولی در مواردی هم که چاقو نوعا قتاله نیست، ولی به پهلوی کسی زده شده باشد، از نظر حساسیت موضع به موجب آرای دیوان عالی کشور، قتاله تشخیص داد شده است. طبق یکی از آرای دیوان در این حالت صرف ضربه به موضع حساس کافی است، خواه متهم قصد ایراد صدمه را داشته باشد، خواه تصادفا ضربه را به آن موضع وارد آورده باشد.
     آلت قتاله به اعتبار شخصیت طرف جرم
    گاه در عمل اتفاق می افتد که آلت نه از نوع اول است و نه از نوع دوم، بلکه مجنی علیه به دلیل ضعف مزاج یا حساسیت زاید بر حد متعارف یا صغر سن ضربه ای را که در اشخاصعادی قابل تحمل است، تحمل نمی کند و می میرد؛ مثل اینکه کسی طفل شیر خواری را به زمین میزند یا مریض مبتلا به معاون محترم رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قلبی را که نباید کوچک ترین حرکتی بکند و در حال استراحت کردن مطلق باشد، به طور خفیف می زند یا به زمین می ادازد و او می میرد.
    در این حالت آلت به اعتبار شخصیت طرف بزه قتاله است و از این حیث می توان گفت که حساسیت موضعی شامل تمام بدن مجنی علیه می شود.
     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    2 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر