اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   • راهکارهای پیشگیری از سوء مصرف مواد در مدارس

    راهکارهای پیشگیری از سوء مصرف مواد در مدارس

    ارائه شده در
    کلمات کلیدی :مصرف مواد در مدارس- الکل- اعتیاد- پیشگیری
    ارزیابی عوامل سهیم در اثربخشی برنامه‌هایی که برای پیشگیری از مصرف مواد در مدارس اجرا می‌شود: گروهی از محققان اروپایی با هدف ارزیابی عوامل سهیم در اثربخشی برنامه‌هایی که برای پیشگیری از ...

    ارزیابی عوامل سهیم در اثربخشی برنامه‌هایی که برای پیشگیری از مصرف مواد در مدارس اجرا می‌شود:
    گروهی از محققان اروپایی با هدف ارزیابی عوامل سهیم در اثربخشی برنامه‌هایی که برای پیشگیری از مصرف مواد در مدارس اجرا می‌شود، یکی از این برنامه‌ها را که در کشورهای اروپایی برگزار شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
    در این برنامه‌ی مدرسه‌محور که اساس آن، رویکرد نفوذ اجتماعی (social influence) بود، 143 مدرسه در هفت کشور اروپایی (با مجموع 7079 دانش‌آموز) شرکت داشتند. این مدارس به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که در گروه اول، برنامه‌ی آموزش ویژه‌ای درباره‌ی پیشگیری از مصرف مواد توسط دانش‌آموزان اجرا می‌شد، و گروه دوم، بدون ارائه‌ی برنامه‌ی مذکور، صرفاً به آموزش‌های بهداشتی عادی می‌پرداخت.

    داده‌های این مطالعه، پیش از اجرای برنامه (پیش‌آزمون) و سه ماه پس از پایان برنامه (پس‌آزمون) گردآوری شد و بر مبنای این داده‌ها، عواملی که بر مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر تأثیرگذار بودند، بررسی شدند. تحلیل داده‌های این مطالعه، بر روی کل نمونه‌ی مورد بررسی و همچنین به طور جداگانه در مورد مصرف‌کنندگان و پرهیزکنندگان هر ماده انجام شد.
    تجزیه و تحلیل داده‌های مطالعه نشان داد که شرکت‌کنندگان در برنامه‌ی آموزشی ویژه، نسبت به گروه دیگر، نگرش منفی بیشتری نسبت به مواد، سیگار، و الکل داشتند و کمتر از گروه دیگر مصرف مواد توسط همسالانشان را قابل قبول می‌دانستند. در واقع، ارائه‌ی آموزش‌های ویژه‌ در این مدارس درباره‌ی پیشگیری از مصرف مواد باعث شده بود تا آگاهی دانش‌آموزان از انواع مواد مخدر افزایش یابد و مهارت “نه گفتن” و مقاومت آنها در برابر وسوسه‌ی مصرف مواد و سیگار تقویت شود.
    به این ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که کاهش دیدگاه مثبت دانش‌آموزان نسبت به مواد مخدر و سیگار، افزایش مهارت نه گفتن و مقاومت آنها، و تغییر دیدگاه آنها نسبت به مصرف‌کنندگان مواد و سیگار (به ویژه، در میان همسالانشان)، عواملی هستند که اثربخشی این‌گونه برنامه‌ها را تعیین می‌کنند.
    به عقیده‌ی پژوهشگران، این مطالعه نشان می‌دهد که برنامه‌های پیشگیری از مصرف مواد در سطح مدارس، به ویژه اگر بر مبنای رویکرد نفوذ اجتماعی باشد، می‌تواند از طریق اصلاح نگرش نوجوانان نسبت به مواد، الکل و سیگار، تقویت مهارت آنها برای نه گفتن و مقاومت در برابر وسوسه‌ی مصرف مواد و همچنین اصلاح تصور آنها نسبت به مصرف‌کنندگان مواد، نقش زیادی در پیشگیری از مصرف مواد مخدر توسط نوجوانان داشته باشد.
    منبع:
    Giannotta, F., Vigna-Taglianti, F., Rosaria Galanti, M., Scatigna, M., & Faggiano, F. (2013). Short-Term Mediating Factors of a School-Based Intervention to Prevent Youth Substance Use in Europe. J Adolesc Health. doi: 10.1016/j.jadohealth.2013.10.009

    مترجم:
    وحید موسوی، کارشناس ارشد زبان شناسی
     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر