اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   • مدیریت پیشگیری از جرم در بستر طراحی شهری

    مدیریت پیشگیری از جرم در بستر طراحی شهری

    محمدرضا رحمت
    ارائه شده درهمایش علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم مشهد1388
    کلمات کلیدی :پیشگیری از جرم، جرائم شهری، الگوی سکونت، کانون‌‌های جرم‌خیز، طراحی شهری
    رفتار مجرمانه به هر نحوی که از انسان سر بزند، دارای بستر زمانی و مکانی است. به بیان دیگر اعمال مجرمانه دارای ظرف زمانی و مکانی خود هستند که سبب تمایز آنها از یکدیگر می‌شود. تفاوت در شرایط مکانی، ...

    رفتار مجرمانه به هر نحوی که از انسان سر بزند، دارای بستر زمانی و مکانی است. به بیان دیگر اعمال مجرمانه دارای ظرف زمانی و مکانی خود هستند که سبب تمایز آنها از یکدیگر می‌شود. تفاوت در شرایط مکانی، توزیع فضایی نابرابر جرائم را در پی دارد. امروزه توجه به وضعیت ساختاری شهرها و افزایش ایمنی آن از طریق بهبود در طراحی محیط، مقول‌های است که در بسیاری از کشورها مورد توجه مسؤلان شهری و جرم شناسان واقع شده است. توجه به اهمیت شهرنشینی در دنیای مدرن و تمرکز بزه‌کاری در شهرها، اتخاذ سیاست‌‌های مناسب و کاربردی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
    مقاله حاضر با توجه به تأثیر توسعه‌ی شهری بر کیفیّت و کمیّت ارتکاب جرم، به بررسی اتخاذ سیاست‌‌های راهبردی در پیشگیری از وقوع جرم از طریق معماری و شهرسازی و نقش سازمان‌‌های ذی ربط در این امر پرداخته و راهکار‌هایی برای بهبود لایحه پیشگیری از جرم ارائه می‌دهد.
     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر