19°C 
اوقات شرعی
 • یکشنبه،30 شهریور 1393
 • ورود
     
   • پیام پیشگیرانه
     - آیا میدانید که قدرت نمایی وتظاهر با چاقو واسلحه مستوجب حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق می باشد.
    -آیا میدانید که مجازات مزاحمت تلفنی حبس از یک تا شش ماه می باشد. 
    - آیا میدانید که مجازات تخریب اموال دیگران حبس از شش ماه تا سه سال است. 
    - آیا میدانید مجازات توهین وفحاشی به دیگران تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی است . 
    - ایا میدانید که مجازات نوشیدن مسکرات ( مشروبات ) بار اول 80 ضربه شلاق حدی و برای تکرار آن در بار چهارم اعدام دارد.
    - آیا میدانید مجازات خرید و حمل یا نگهداری مشروبات الکلی ، سه تا شش ماه حبس  وتا 74 ضربه شلاق است. 
    - آیا میدانید مجازات اعمال نامشروع واعمال منافی عفت غیر از زنا برای زنان ومردان  تا 99 ضربه شلاق می باشد . 
    - آیا میدانید که مجازات تخریب اموال دیگران حبس از شش ماه تا سه سال است.
    - آیا میدانید که مجازات  ایراد ضرب وجرح با چاقو یا اسلحه علاوه بردیه مقرر قانونی حبس از سه ماه تا یکسال می باشد. 
    -آیا میدانید که مجازات کلاهبرداری وفروش مال غیر علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، حبس از یک تاهفت سال وجزای نقدی معادل مالی که کلاهبرداری نموده است می باشد .
    -آیا میدانیدبه کار گماردن افراد کمتر از 15  سال جرم است و مرتکب به حداقل 10 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه  کارگر محکوم می شود . 
    -آیا میدانید کارفرمایانی که کارگران را بیمه نمی کنند علاوه بر تادیه حق بیمه، کارفرما به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم می شوند . 
    آیا میدانید تغییر کاربری اراضی و باغها درخارج از محدوده بدون اخذ مجوز علاوه بر قلع وقمع بنا پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی به قیمت روز می باشد و در صورت تکرار حبس از یک تا شش ماه دارد. 
    - ایا میدانید ، کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را بکار می گمارند به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد . 

   • سایت های مرتبط
    پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
    پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
    قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
    معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
    معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد


   • همایش ها و سامانه های ارتباطی

   • سوره نساء آیه 112 : هرکس خطا یا گناهی از او سر زند وتهمت به دیگری بندد ،مرتکب بهتان وگناه بزرگ و آشکاری شده است ...

   • جدیدترین اخبار
    اخبار پیشگیری اخبار قضایی اخبار استان ها

   • اوقات شرعی
    30 شهریور 1393
    اوقات شرعی به افق مشهد

   • زمان مرگ
    مشکلات زندگی
    کینه وداستان سیب های گندیده
    آخرین آرزوی سقراط
    ویژه ولادت امام رضا(ع)
    زن نیازمند
    ازدواج موفق
    مرد طمعکار
    امام سجاد(ع) و خدمت به اهل قافله
    آموزش مهارت" نه" گفتن در کودکان وفرزندان
    عبرت مرد خسیس
    دوست بی وفا
    قدرت کلمات محبت آمیز و توام باعشق
    شادی وتنهایی
    پنجره های امید را نبندید
    قدرت اراده
    ایمان به لطف خدا
    مورچه و عسل
    زود قضاوت نکنیم
    آثار مصرف ترامادول وروانگردان ها
    گذشت وبخشش سبب پیروزی وهمدلی
    گره های ناگشوده
    کودک قلدر وزورگو
    روش تقویت اعتماد به نفس نوزادان،کودکان
    دیرتر برنجیم ، زودتر ببخشیم
    تو همیشه خوب باش
    نتایج گذشت وخشم
    انس با قرآن-خاطرات یک زندانی